MİLLİ İRADE PLATFORMU İSTİŞARE TOPLANTISI

1 Nisan 2017 Pazartesi günü Bahariye Mevlevihanesi’nde 300 STK’nın katıldığı Milli İrade Platformu toplantısına Hakeder olarak iştirak ettik.

 

Back to Top