KADEM

DERNEK olarak KADEM Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen İngiltere, Rusya ve Almanya Ülkelerinin Hukuk, Ekonomi ve Kültür konu başlıklarının ele alındığı III. Kapsamlı Ülke Analizi Paneli’ne iştirak ettik.

Back to Top