Biz Kimiz?

Bizler; çevremizde, ülkemizde, hatta dünya genelinde insanlığı rahatsız eden konularda “neler yapabiliriz?”, bizlere nerede ve neden ihtiyaç var?” diye düşündüğümüzde “birlikten güç doğar” ilkesinden hareketle birey olarak baş edilemeyecek uygulamalar karşısından sadece şikayet ederek mevcut sorunlara çözüm sağlanamayacağının da bilinci ile insanlığın vşcdanını rahatsız eden konularda aktif görevler ve sorumluluk alarak, yaşadığımız toplumun sorunlarının çözümünde elimizden geldiğince katkı sağlamak adına Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği HAKADER’i kurduk.

Bizler; değişen ve gelişen dünya düzeni içinde sivil toplum bilincinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sivil toplum platformunda yer almamızın nedeni ” Ortak payda da Toplumsal Fayda” oluşturmaktır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza gençlerimize daha güzel bir gelecek sağlamaktır.

Amacımız kendimizin ve toplumumuzun mutluluğunu elde edebilme yolunda çalışmaktır. Yakındığımız birçok konunun ortak olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevreyle iletişim araçlarını da kullanarak, yürütmek, dünyada ama öncelikle ülkemizde insanlığın, özellikle kadınların, gençlerin ve çocukların gelişimlerini desteklemek için projeler üretmek ve tarihimizde varolan ahlak-i değerlerimizi ortaya çıkararak insanlığn hayrı için çalışmaktır.

Hedefimiz “neme lazımcılığı”, “bana neciliği” bırakıp çevremizde, ülkemizde hatta dünyada bizleri rahatsız eden her konuda ortak hareket etme bilinci ve duyarlılığı göstererek tepkilerimizi dile getirmeye ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktır.

Comments are closed.

Back to Top