Misyon

Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerden doğan hakları koruma bilinci ile her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak toplum bilincini arttırmak,

Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevreyle ilgili meydana gelen haksız uygulamaları kitle iletişim araçlarını etkili kullanarak önleme,

Dünyada ama öncelikle ülkenizde insanlığın özellikle kadınların, gençlerin ve çocukların gelişimlerini desteklemek için eğitim çalışmaları ve seminerler düzenlemek, projeler üretmek veya bu alandaki projelere destek vermek,

Hem ulusal hemde uluslararası düzeyde sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, ” ORTAK PAYDA DA TOPLUMSAL FAYDA ” anlayışı ile tarihimizde var olan ahlaki değerlerimizi ortaya çıkararak insanlığın hayrı için çalışmaktır.

Comments are closed.

Back to Top